Varför får jag förmaksflimmer?

Den vanligaste orsaken till att förmaksflimmer uppstår är högt blodtryck men det kan också orsakas av bl.a. hjärtklaffsfel, hjärtsvikt, kranskärlssjukdom eller överproduktion av sköldkörtelhormon. Hos många patienter hittar man ingen bakomliggande förklaring. Risken att få flimmer ökar också med stigande ålder. Akuta attacker av förmaksflimmer kan utlösas av stress, alkohol och kaffe. Hos ett mindre antal patienter kommer attackerna istället i vila och då vanligen nattetid. 

Förmaksflimmer diagnostiseras med EKG. Diagnosen är vanligen lätt att ställa. Det krävs dock att man har ett pågående flimmer då EKG tas. När din läkare ställt diagnosen förmaksflimmer brukar blodprover tas och ett ultraljud av hjärtat göras. Detta för att hitta bakomliggande orsaker men också för att få kunskap för att välja rätt behandling. 

Tillbaka till vanliga frågor och svar