Vad är skillnaden på rytmkontroll och frekvenskontroll?

Vid rytmkontroll eftersträvas att den normala hjärtrytmen (sinus rytm) ska återställas och bibehållas. Vid frekvenskontroll försöker man inte återställa den normala hjärtrytmen utan man låter hjärtat ha kvar förmaksflimmerrytm och behandlingen inriktas på att hålla hjärtfrekvensen på en nivå som är bra både i vila och vid ansträngning. För att utvärdera detta behövs oftast ett arbetsprov eller så kallat bandspelar-EKG utföras.

Tillbaka till vanliga frågor och svar