Hur kan hjärtrytmen återställas vid förmaksflimmer?

Ett alternativ för att återställa hjärtrytmen är med en elkonvertering. Elkonvertering innebär att du i nedsövt tillstånd får en strömstöt genom bröstkorgen via två elektrodplattor. Detta gör att hjärtat återställts till sinusrytm i de allra flesta fall.

Ett alternativ till elkonvertering är att använda ett läkemedel som ges som en infusion på akutmottagningen. Det är inte lika effektivt som elkonvertering men narkos behövs ej.

Tillbaka till vanliga frågor och svar