Hur bör jag leva med mitt förmaksflimmer?

Det är positivt för dig att sträva efter normalvikt, sluta röka och försöka motionera regelbundet. Alkoholintag kan också påverka ditt flimmer negativt. Hos de som har andra sjukdomar som t.ex. förhöjt blodtryck eller diabetes är det viktigt att dessa sjukdomar är under god kontroll. Sömnapné (ofrivilliga andningsuppehåll i sömnen) kan också orsaka störd hjärtrytm, därför är det viktigt att kartlägga detta och behandla vid behov.

Tillbaka till vanliga frågor och svar