Är jag lämplig för ablation?

Enligt de Svenska och Europeiska riktlinjerna skall du erbjudas en ablation om du uppfyller följande kriterier: 

Du har besvärande symptom av ditt flimmer, t.ex hjärtklappning, andfåddhet, orkeslöshet.

Du har prövat minst en potent medicin mot hjärtarytmi, t.ex Cordarone, Durbis, Multaq, Sotacor eller Tambocor.  Enligt senaste Europeiska riktlinjer kan de patienter som inte vill pröva medicin remitteras för ablation direkt.

Andra faktorer som tas med i bedömningen är om flimret är kroniskt eller attackvist förekommande (det vill säga går över av sig själv). Det finns ingen övre åldersgräns enligt de nationella, europeiska och internationella riktlinjerna däremot görs alltid en medicinsk bedömning av patientens tillstånd och eventuella övriga sjukdomar. 

Tillbaka till vanliga frågor och svar