Är förmaksflimmer farligt?

Förmaksflimmer ökar risken för blodproppsbildning i hjärtat. Eftersom blodet inte pumpas ut på rätt sätt kan det ansamlas och bilda ett koagel (ansamling levrat blod, blodpropp). Dessa blodproppar kan följa med blodströmmen och orsaka stopp av blodflöde i olika organ. Sker detta i hjärnan kan det resultera i en stroke. Den årliga risken för stroke är minst 5 gånger högre om man har förmaksflimmer jämfört med om man inte har det.

Risken för blodproppsbildning vid förmaksflimmer ökar också med ett antal kända riskfaktorer, exempel på dessa är: hjärtsvikt, högt blodtryck, hög ålder, diabetes, kvinnligt kön och tidigare stroke.

Tillbaka till vanliga frågor och svar