Testamente

Genom att testamentera till Riksförbundet HjärtLung bidrar du till en bättre framtid för människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom.

Om du har, eller vill upprätta, ett testamente kan du skriva in en gåva till Riksförbundet HjärtLung. Din gåva kan bestå av kontanter, aktier, fastigheter eller värdeföremål.

Om du har frågor kontakta gärna Pär Hommerberg 08-556 06 203

Tack för ditt bidrag!