Testamente

Om du har, eller vill upprätta, ett testamente kan du skriva in en gåva till Riksförbundet HjärtLung. Din gåva kan bestå av kontanter, aktier, fastigheter eller värdeföremål.

Genom att testamentera någon eller några procent till Riksförbundet HjärtLung bidrar du till en bättre framtid för människor med hjärt- och lungsjukdom.

Tack för ditt bidrag!