Skänk genom Humanfonden

När du sparar i Swedbank Humanfond kan du välja att samtidigt stötta Riksförbundet HjärtLung. 

Swedbank Humanfond är en ideell fond som investerar i företag som aktivt arbetar med miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Fonden är även Svanenmärkt. Varje år skänker spararna i Humanfond drygt 40 miljoner kronor till välgörande ändamål. Totalt under åren har vi fått ihop över en miljard kronor.

Läs mer här:

https://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/fonder/hallbarhet-i-fonder/humanfond.html