Telemarketingkampanj – Värva månadsgivare

I samarbete med Fundraising Byrån AB genomför Riksförbundet HjärtLung just nu en telemarketingkampanj i syfte att värva fler månadsgivare.

Fundraising Byrån ringer på uppdrag av Riksförbundet HjärtLung. De kontaktar ett antal slumpvis utvalda personer i syfte att erbjuda möjligheten att bli månadsgivare.

Bakgrunden till detta är att Riksförbundet HjärtLung behöver kunna säkra sin ekonomi långsiktigt och arbeta än mer för att personer med hjärt-, kärl, och lungsjukdom skall ha ett bra liv.

Om ni har några frågor går det bra att kontakta Pär Hommerberg, samordnare för insamling, på telefon: 08-556 062 03.