Takotsubo (MINCA)

Takotsubo är en hjärthändelse som liknar en hjärtinfarkt. Vid Takotsubo uppvisas samma symtom som vid akut hjärtinfarkt, men utan kranskärlsförändringar. Namnet kommer av att hjärtats vänsterkammare tar formen av en japansk bläckfiskfälla.

Takotsubo är en undergrupp till en typ av hjärtinfarkt med normala kranskärl som går under det övergripande namnet MINCA (myocardical infarction with normal coronary arteries). Emotionell eller fysiologisk stress föregår ofta insjuknandet.

Sedan i början av 1980-talet har hjärt-kärlforskningen uppmärksammat hjärtinfarkter där den drabbade haft samma symtom som vid en vanlig hjärtinfarkt, men där hjärtats kranskärl visat sig vara helt normala.

Detta går emot definitionen av hjärtinfarkt som orsakat av att plack i kärlväggen går sönder och bildar en propp som hindrar blodflödet till hjärtat.

Hittills har man uppskattat att 7-8 procent av alla hjärtinfarkter är en hjärtinfarkt med normala kranskärl. Ny forskning i Stockholm kommer i vår att kunna bekräfta den siffran. Till denna grupp hör takotsubo, eller stressrelaterad kardiomyopati.

Samma symtom som vid hjärtinfarkt

Takotsubo. Illustration: Elsevier

Den som drabbas av takotsubo har samma symtom som vid en vanlig hjärtinfarkt: centrala bröstsmärtor, och vid blodprov visar hjärtskademarkören troponin förhöjda värden och EKG:et visar ofta förändringar.

Däremot visar kranskärlsröntgen att den drabbade har normala kranskärl. Syndromet kännetecknas av att hjärtats vänsterkammare tar formen av en japansk bläckfiskfälla, takotsubo, och den här förändringen orsakar en försämrad hjärtfunktion.

Orsaken inte klarlagd

Per Tornvall

Orsaken till takotsubo är inte klarlagd. En del forskare tror att det handlar om något fel i kärlväggen som man med dagens diagnostik inte hittar. Per Tornvall, docent och överläkare på hjärtkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, som forskar på syndromet, lutar åt en annan förklaring:

– Takotsubo har inte något med kranskärlen att göra utan förmodligen, om jag får spekulera, med stressnerver eller stresshormoner som påverkar hjärtmuskelcellerna direkt. Stressen medieras via hjärnan inte bara genom stresshormonerna i blodet utan påverkar direkt via nervtrådarna till hjärtat. Man skulle kunna säga att sjukdomen startar i hjärnan och slår sig på hjärtat.

Utlöses av psykisk eller fysisk stress

Per Tornvall menar att de utlösande faktorerna kan vara psykisk eller fysisk stress, och stress förorsakad av annan sjukdom.

– På mottagningarna finns människor som varit utsatta för mycket kraftig stress. Många har riktigt starka trauman bakom sig, vi har haft patienter som förlorat en anhörig eller där deras hus brunnit ned. En annan grupp är utsatta mer för kronisk stress.

Använder magnetkamera för att ställa diagnos

Socialstyrelsen har i dag inte några nationella riktlinjer för hur man ställer diagnos eller vilken behandling som rekommenderas vid takotsubo.

För att kunna ställa diagnosen rätt använder Stockholms hjärtkliniker magnetkamera när någon som i övrigt uppfyller kriterierna för hjärtinfarkt påvisar normala kranskärl. På det här sättet kan man också utesluta hjärtmuskelinflammation som också imiterar hjärtinfarktsymtomen.

Behandlingsrekommendation vid takotsubo

I Stockholm har man också tagit fram en behandlingsrekommendation vid takotsubo.

– Det vi går på är om vi hittar en hjärtinfarkt med magnetkameran eller inte. Hittar man det så ska den, trots att kranskärlen är normala, behandlas som en hjärtinfarkt. Visar magnetkameran ingen infarkt så tycker vi att man ska behandla med trombyl, propplösande läkemedel, och använda beta-blockerare om stress varit inblandat, säger Per Tornvall.

Forskningen på hjärtinfarkt med normala kranskärl och på takotsubo är ännu i sin linda. Den stora utmaningen är att försöka ta reda på orsakerna till och hur man ska behandla dem som drabbas av takotsubo så att de inte drabbas igen.

Fakta om Takotsubo

Takotsubo uppvisar samma symtom som vid akut hjärtinfarkt, men utan kranskärlsförändringar. Namnet kommer av att hjärtats vänsterkammare tar formen av en japansk bläckfiskfälla. 1-2 procent av alla hjärtinfarkter beräknas vara takotsubo.

Emotionell eller fysiologisk stress föregår ofta insjuknandet.
Stress kan även utlösa en vanlig hjärtinfarkt med kranskärlsförändringar.

Takotsubo är en undergrupp till en typ av hjärtinfarkt med normala kranskärl som går under det övergripande namnet MINCA (myocardical infarction with normal coronary arteries).

Läs mer om takotsubo: