Vårdgarantin: 7 + 90 + 90

Om du har drabbats av förmaksflimmer är det viktigt att du inte får vänta för länge på att genomgå en utredning och starta en eventuell behandling. Det vill säga, det är viktigt att få rätt medicinsk behandling enligt de riktlinjer som finns så snart som möjligt för att uppnå bästa resultat. I Sverige finns sedan 2010 en tvingande lag där du som patient ges rätt att få vård inom en bestämd tid, den så kallade Vårdgarantin.

Vad innebär då vårdgarantin rent praktiskt?

Samma dag du söker vård, till exempel kontaktar vårdcentral eller sjukvårdsupplysningen, ska du få råd alternativt tid hos en läkare.

Läkarbesöket ska ske senast 7 dagar efter att den första kontakten skett. Remitteras du sedan till en specialist ska du få träffa denna inom 90 dagar (i vissa landsting gäller 30 dagar) efter det att remiss gått iväg eller du själv kontaktat specialist.

Du ska sedan inte behöva vänta mer än 90 dagar på att en ordinerad behandling påbörjas eller en beslutad operation genomförs efter det att ett beslut om behandling eller operation fattats.

Exempel: 
En person som har förmaksflimmer och bedömts lämplig att genomgå en ablation skall erbjudas detta inom 90 dagar.

Om landstinget inte kan erbjuda behandling inom tre månader är läkaren skyldig att remittera till en klinik där väntetiden är kortare. Det är viktigt att känna till att man inte ska behöva vänta i tre månader på besked utan har rätt att remitteras vidare om det från början står klart att landstinget inte kan garantera en operation inom tre månader.

Lagen säger också att man bör ta hänsyn till dina önskemål om vårdgivare, det vill säga om du vill åka till en viss klinik inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården skall din läkare respektera detta.