Våra medlemsavgifter

Medlemsavgiften i HjärtLung varierar beroende på vilket medlemskap du väljer.
Du väljer själv om du vill tillhöra närmaste lokalförening, eller någon annan lokalförening med verksamhet som tilltalar just dig, ett direktmedlemskap i Riksförbundet eller medlemskap i en Riksförening. 

Medlem i en lokalförening HjärtLung

Som medlem i en lokalförening har du möjlighet att delta i föreningens olika aktiviteter. Varje medlem har rösträtt i föreningen och är valbar till olika förtroendeuppdrag inom hela HjärtLung. Dessutom får du medlemstidningen Status 6 ggr/år och tillgång till  HjärtLung och föreningens medlemsrabatter och förmåner.

Våra lokalföreningar i HjärtLung fastställer sin egen medlemsavgift på årsmötet. Några föreningar tillämpar även familjemedlemskap. Kontakta din förening för att efterhöra vilken avgift som gäller för dig!

Lokalförening medlemsavgift: varierar mellan 120 och 250 kronor/år

Direktmedlem i Riksförbundet HjärtLung

Som direktmedlem är du inte medlem i en lokalförening utan är medlem direkt i förbundet. Direktmedlem har inte rösträtt och är inte valbar till förtroendeuppdrag inom HjärtLung. Som direktmedlem stödjer du förbundet och du får medlemstidningen Status och tillgång till HjärtLungs medlemsrabatter och förmåner.

Direktmedlem medlemsavgift: 275 kr/år

Medlem i en Riksförening

Riksförbundet har tre anslutna medlemsorganisationer, riksföreningar. Dessa riksföreningar är patient- och intresseorganisationer för en särskild diagnos. Önskar du vara medlem både i en lokalförening i HjärtLung och en riksförening går det bra. Vi tillämpar dock ingen reducering av medlemskapsavgiften.

PAH medlemsavgift: 200 kr/år för huvudmedlem och 100 kr/år för familjemedlem
A
lfa 1 medlemsavgift: 200 kr/år
Viking medlemsavgift: 300 kr/år

 

Bli medlem här