Att engagera sig som medlem

Det finns många olika sätt att engagera sig - vi välkomnar alla som vill vara med och arbeta ideellt hos oss!

Att engagera sig i en förening behöver inte innebära att man sitter med i styrelsen eller är expert på ett visst område, det kan vara att man är med och anordnar träffar för likasinnade, eller att man engagerar sig i en viss fråga som man känner sig berörd av. Det kan också vara att man kommer och hjälper till vid olika evenemang såsom medlemsmöten, årsmöten eller dylikt. Man kan med andra ord styra själv hur mycket tid och energi man vill lägga på föreningen.

Inom Riksförbundet HjärtLung har vi många roller man kan engagera sig i så som studiecirkelledare, eftervårdsombud, hjärt-lungräddare, motionsledare, rese- och evenemangsgrupper eller aktivitetsgrupper. 

Hör gärna av dig till din förening och fråga vad du kan göra för föreningen, alla krafter behövs!

Sociala medier
Ett annat sätt att engagera sig är att delta aktivt i våra sociala medier. Riksförbundet finns både på Facebook, twitter och YouTube. Dela gärna riksförbundets inlägg till vänner från vår sida på Facebook.