Våra medlemskategorier

I HjärtLung kan du välja om du vill bli medlem i närmaste lokalförening alternativt i en annan lokalförening med verksamhet som tilltalar just dig. Det finns även möjlighet att bli direktmedlem i Riksförbundet eller bli medlem i någon av våra Riksföreningar som är anslutna till oss. 

Medlem i en lokalförening HjärtLung

Som medlem i en lokalförening har du möjlighet att delta i föreningens olika aktiviteter. Varje medlem har rösträtt i föreningen och är valbar till olika förtroendeuppdrag inom hela HjärtLung. Dessutom får du medlemstidningen Status 6 ggr/år och tillgång till  HjärtLung och föreningens medlemsrabatter och förmåner.

Våra lokalföreningar i HjärtLung fastställer sin egen medlemsavgift på årsmötet. Några föreningar tillämpar även familjemedlemskap (hushållsmedlemskap). 

Direktmedlem i Riksförbundet HjärtLung

Som direktmedlem är du inte medlem i en lokalförening utan är medlem direkt i förbundet. Direktmedlem har inte rösträtt och är inte valbar till förtroendeuppdrag inom HjärtLung. Som direktmedlem stödjer du förbundet och du får medlemstidningen Status och tillgång till HjärtLungs medlemsrabatter och förmåner.

Medlem i en Riksförening

Riksförbundet har tre anslutna medlemsorganisationer, riksföreningar. Dessa riksföreningar är patient- och intresseorganisationer för en särskild diagnos. Önskar du vara medlem både i en lokalförening i HjärtLung och en riksförening går det bra. Vi tillämpar dock ingen reducering av medlemskapsavgiften

Medlemsavgifter

Varje lokalförening och riksförening inom Riksförbundet HjärtLung beslutar själva på sina årsmöten vilken medlemsavgift som gäller samt om man tillämpar familjemedlem (hushållsmedlemskap). Du kan välja att vara medlem i en lokalförening, riksförening eller som direktmedlem i förbundet.

Här hittar du en lista på samtliga föreningars medlemsavgifter.