Att engagera sig som medlem

Det finns många olika sätt att engagera sig - vi välkomnar alla som vill vara med och arbeta ideellt hos oss!

Delta i föreningarbetet

Att engagera sig i en förening behöver inte innebära att man sitter med i styrelsen eller är expert på ett visst område, det kan vara att man är med och anordnar träffar för likasinnade, eller att man engagerar sig i en viss fråga som man känner sig berörd av. Det kan också vara att man kommer och hjälper till vid olika evenemang såsom medlemsmöten, årsmöten eller dylikt. Man kan med andra ord styra själv hur mycket tid och energi man vill lägga på föreningen.

Inom Riksförbundet HjärtLung har vi många roller man kan engagera sig i så som studiecirkelledare, eftervårdsombud, hjärt-lungräddare, motionsledare, rese- och evenemangsgrupper eller aktivitetsgrupper. 

Hör gärna av dig till din förening i din kommun och fråga vad du kan göra för föreningen, alla krafter behövs!

Starta en förening

Tusentals HjärtLung medlemmar är engagerade i våra föreningar, från norr till söder. I en förening finner man värdefull gemenskap och kan utbyta erfarenheter och få råd och stöd från andra med en hjärt eller lungdiagnos och anhöriga. Att starta och engagera sig i en förening ger otroliga möjligheter till att kunna ordna träffar, kurser och seminarier, samhörighet och även verka lokalt för att förbättra för alla med en hjärt eller lungsjukdom i kommunen.

En förening kan bildas av personer i en kommun eller av en intressegrupp. Allt som behövs är att ni är några som kan bilda en styrelse (ordförande, kassör och minst ytterligare en ledamot) och att ni delar HjärtLungs ändamål. Det är Riksförbundet om beviljar en ny förenings inträde i HjärtLung. Kontakta din länsförening  som kommunen tillhör eller riksförbundet för mer information.

Sociala medier

Ett annat sätt att engagera sig är att delta aktivt i våra sociala medier. Riksförbundet finns både på Facebook, twitter och YouTube. Dela gärna riksförbundets inlägg till vänner från vår sida på Facebook.