Vill du bli forskningspartner?

december 07, 2015

Riksförbundet har sedan 2008 arbetat för att utöka brukarmedverkan i den medicinska forskningen. Det sker genom att medlemmar med erfarenhet av att leva med en hjärt- eller lungsjukdom och med intresse för forskning, deltar i en utbildning i förbundets regi för att bli forskningspartner.

Forskningspartner deltar efter utbildningen i passande forskningsprojekt för att bidra med brukarsynpunkter. Uppgiften kan vara att lämna synpunkter på information till patienter, utformning av enkätfrågor och insatser att sprida forskningsresultat.

Förbundskansliets uppgift är att passa ihop lämpliga forskningsprojekt med berörd forskningspartner. Kostnaderna för forskningspartner står riksförbundet för.

Som forskningspartner ska du ha erfarenhet av hjärt- eller lungsjukdom, vara intresserad av forskning, vana vid internet och e-post samt ha kunskap om vår organisation.

Tiden för uppdraget som forskningspartner varierar. Oftast handlar det om 4-6 möten per år samt kontakt via e-post. Vissa perioder kan vara mer intensiva, medan perioder som till exempel datainsamling kan vara betydligt lugnare.

Du som är intresserad skriver några rader om dig själv och varför du är intresserad att bli forskningspartner och skickar det till handläggare Pelle Johansson på förbundskansliet: pelle.johansson@hjart-lung.se

Mer information finns att läsa på förbundets hemsida bli forskningspartner

eller kan fås av Pelle Johansson 08-55 606 206.