Vi älskar rökfritt

maj 14, 2014

Ny kampanj i nordiskt samarbete. Passiv rökning i fokus.

Nordiska Hjärt- och Lungsjukas förbund lanserar en kampanj som upplyser om passiv rökning och utmanar besökarna att ta ställning mot passiv rökning. Den riktar sig till alla som vill veta mer om passiv rökning men den viktigaste målgruppen är föräldrar med barn och nära anhöriga.

- Vi är fem patientförbund i Norden som samarbetar i viktiga frågor för våra målgrupper. Att minska tobakens skadeverkningar är för oss en viktig fråga och vi vill särskilt framhålla barnens rätt till en tobaksfri uppväxt, säger Karin Jeppsson, ordförande i Nordiska Hjärt- och Lungsjukas förbund.

Kampanjen stöds av Riksförbundet HjärtLung som är ett av förbunden i det nordiska nätverket.