Folkhälsomyndighetens råd i värmeböljan

augusti 08, 2018

Värmeböljan är tillbaka över stora delar av landet. Folkhälsomyndigheten ger råd för hur du ska göra för att klara av värmen.

Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, andningsfrekvens och nytillkommen yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. Om du tar något läkemedel, t.ex. vätskedrivande, kan dosen behöva justeras.
Kontakta sjukvården för specifika råd kring just din eller dina närståendes hälsa.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.