Hitta. Behandla. Alla. Världstuberkulosdagen 2019

mars 22, 2019

Den 24 mars är det världstuberkulosdagen. Riksförbundet HjärtLung har en stark koppling till tbc. I dag är förbundet mest förknippat med hjärtinfarkt, hjärtsvikt och KOL. Men förbundets föregångare var ett antal föreningar som startades av tuberkulospatienter i början av 1900-talet. Då var tuberkulosen – eller lungsoten som den kallades – en spridd och fruktad sjukdom som ofta hade dödlig utgång.

I dag ser det annorlunda ut – i alla fall i Sverige. På bilden kan man se antalet fall av tuberkulos i Sverige från 1940-talet fram till nu. Förra året var antalet fall 4,9 per 100 000 invånare enligt Folkhälsomyndigheten (totalt ca 500 fall). Det gör Sverige till ett av de länder med lägst så kallad incidens (antal händelser i en viss population under en viss tid) i världen. Under 40-talet var t.ex. motsvarande siffra över 300 fall per 100 000 invånare.

Däremot är de globala problemen med tbc mer akuta. Varje dag insjuknar fler än 30 000 människor och fler än en och en halv miljon människor dör årligen av tuberkulos. Det gör tbc till den infektionssjukdom som kräver flest liv i världen.

Världshälsoorganisationen (WHO) rapporterar att gemensamma globala insatser har räddat 54 miljoner liv sedan millennieskiftet, men trots det går trenden åt fel håll och globalt drabbas allt fler av läkemedelsresistent tbc.

Därför startade WHO initiativet "FIND. TREAT. ALL." (Hitta. Behandla. Alla.) där världsledare uppmanades att ta fram nationella program och strategier för att hitta och behandla människor med tbc. Ett första statschefsmöte hölls hos FN förra året med gemensamma starka åtaganden för att bekämpa tbc.

Här kan du läsa mer och ta del av kampanjen:

https://www.who.int/campaigns/world-tb-day/world-tb-day-2019

Här kan du läsa mer om tbc

https://www.hjart-lung.se/diagnoser/lungor/tuberkulos/

Alvas liv och öde på sanatoriet

Alva Asp drabbades av tuberkulos som ung och tvingades leva sin sista tid i livet på sanatorium. Upplevelserna av sjukdomen skildrade hon i detaljrika illustrationer och dagboksanteckningar. Riksförbundet HjärtLung har fått ta del av det unika materialet som både berättar om ett mänskligt öde och påminner om en fruktad folksjukdom i 1930-talets Sverige.

https://www.hjart-lung.se/diagnoser/lungor/tuberkulos/alvas-liv-pa-sanatoriet/

 

Källor:

https://www.dn.se/debatt/sverige-maste-driva-pa-det-internationella-tbc-arbetet/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/tuberkulos/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/tuberkulos-tbc/faq-tuberkulos/

https://www.who.int/campaigns/world-tb-day/world-tb-day-2019