Världstobaksdagen 2010

maj 31, 2010

Idag är det Världstobaksdagen. WHO konstaterar att tobaksbolagen intensifierar marknadsföringen av cigaretter mot unga kvinnor. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund anser att det krävs en hårdare kamp mot rökning. Alla som vill ska erbjudas rökavvänjning men det måste också bli svårare för tobaksbolagen att marknadsföra sina produkter.

I Australien har premiärministern Kevin Rudd nyligen meddelat att alla varumärken på cigarettpaket förbjuds från och med 2012. Inga färger, loggor eller slogans får finnas på förpackningarna. Kvar blir bara varningstexter och bilder på lungcancer. Tanken är att mindre attraktiva cigarettpaket ska göra att unga röker mindre.

Hjärt- och Lungsjuks Riksförbund anser att vi borde införa en liknande lagstiftning i Sverige.