Världskoldagen 2017

november 15, 2017

Riksförbundet HjärtLung uppmärksammar den internationella Världskoldagen 15 november 2017 som infaller under vår kampanjmånad Lungmånaden. Gå in och se vad som händer på din ort.

I Sverige beräknas mellan 500 000-700 000 människor ha kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Endast en av fem vet om att de bär på sjukdomen.

KOL kan behandlas och därför är det av stor vikt att sjukdomen upptäcks tidigt. Därför är det viktigt att både den enskilde och vården är uppmärksam på symtom som andnöd, hosta, trötthet, svåra luftvägsinfektioner.

Behandlingen bygger på rökstopp för den som röker, läkemedel och fysisk aktivitet, både styrketräning och konditionsträning.

KOL beror nästan alltid på tobaksrökning. Personer som under lång tid har utsatts för damm och rökgaser, eller har ärftliga anlag, alfa1-antitrypsinbrist, kan också drabbas.

KOL leder till att man:

  • får svårt att andas
  • oftare behöver hosta upp slem
  • oftare får infektioner i luftvägarna
  • har pip och rosslingar i bröstet
  • får andnöd, även vid liten ansträngning.

Om du är rökare och över 40 år, bör du göra ett lungfunktionstest, så kallad spirometri. Det ska din vårdcentral kunna erbjuda, eller så kan din läkare remittera dig vidare.

KOL

Läs mer

Läs allt du behöver veta om KOL, komplett med checklista att ta med till din vårdcentral!

Läs mer om det internationella arbetet mot KOL

Debattartikel i Sydsvenskan: "Fler dör i kol än i både bröstcancer och prostatacancer"