Världshälsoförsamlingen

maj 21, 2010

WHO:s årliga samling för de 193 medlemsländerna.

WHO grundades för 62 år sedan för att främja hälsa och minska sjukdomsbördan i hela världen. Organisationen anger sina mål och prioriteringar från de 193 medlemsstaterna den är avsedd att tjäna. Varje år kommer alla dessa medlemsstater till Genève för att delta i Världshälsoförsamlingen.

De 63 Världshälsoförsamlingen har i år en lång och komplicerad förteckning över hälso-utmaningar och att se över.

Globalt dör cirka 35 miljoner människor till följd av icke smittsamma sjukdomar, däribland hjärt-, kärl- och luftvägssjukdomar, cancer och diabetes. 90 % av dödsfallen som inträffar före 60 års ålder sker i utvecklingsländerna och kan i hög grad förebyggas. Medlemsländerna rapportera vilka framsteg som gjorts efter det att en global strategi för att förebygga dessa sjukdomar antogs för två år sedan. Bland annat ökad fokus på riskfaktorer och att stärka vården för dessa patientgrupper.

2,5 miljoner människor avlider varje år världen över till följd av sjukdomar relaterade till alkoholmissbruk. Däribland hjärt-kärlsjukdomar men även dödsfall genom olyckor, våld, trafikolyckor och självmord.
Världshälsoförsamlingen antog en global strategi för att minska dessa problem genom bl annat att rekommendera länderna att förbjuda alkoholreklam riktad till unga, minimiålder för inköp, prispolitik m m.