Vårdval för sjukvård i hemmet

februari 08, 2013

Den 15 januari 2012 införde Stockholms läns landsting vårdval för avancerad sjukvård i hemmet, ASiH, som är ett alternativ till inläggning på sjukhus.

Vanligt förekommande patientgrupper inom AsiH är personer med allvarliga kroniska sjukdomar som till exempel cancer, hjärtsjukdomar och personer med KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Patienter i livets slutskede, palliativ vård, vårdas också inom ASiH.

Vårdvalet innebär att den patient som fått remiss till ASiH av läkare själv väljer någon av de vårdgivare inom ASiH som finns inom patientens geografiska område, skriver Stockholms läns landsting.

Vården inom ASiH utförs av ett team som ska vara anpassat till patientens behov. Den kan bestå av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator.

Vårdgivarna ansvarar för den hemsjukvård som patienten behöver samt samordnar kontakter med andra vårdgivare. De ska dessutom snabbt kunna erbjuda en slutenvårdsplats till patienter i livets slutskede som inte längre kan vårdas hemma.

Läs mer på Stockholms läns landsting