Varannan ambulansstation klarar inte målen

februari 24, 2013

Många ambulansstationer har höjt sina mål när det gäller hur snabbt en ambulans ska nå fram vid akutlarm, prioritet 1. Bara hälften klarar dock att leva upp till sina mål. Gapet mellan målen och möjligheterna att uppfylla dem måste bort menar Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, som kräver nationella riktlinjer för ambulanssjukvården i Sverige.

I snitt har ambulansstationerna i Sverige höjt sina mål för akutlarm (prioritet 1) jämfört med 2011. Sju av tio stationer har ett mål att nå 85-95 procent av befolkningen inom 20 minuter från det att larmet gått, vilket är en något större andel än föregående år.

I förhållande till 2011 är det dock färre som klarar sina uppsatta mål. Då var det fyrtio procent av ambulansstationerna som angav att de inte lyckats nå de väntande personerna på önskvärd tid. 2012 var det bara hälften som klarade sina uppsatta mål.

Målen för hur stor andel som ska nås inom 20 minuter varierar också stort mellan landets olika stationer – mellan 65 och 95 procent. Det visar en studie som Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund för andra året i rad har låtit Demoskop genomföra bland Sveriges ambulansstationschefer.

- Att stationerna höjer sina mål är välkommet och bra. Men den goda viljan hos ambulanspersonalen räcker naturligtvis inte. Ambulansstationscheferna i vår studie påpekar ofta att det behövs många fler ambulanser, men också att befintliga ambulanser måste användas på ett bra sätt. I dag utnyttjas många ambulanser för sjuktransporter av patienter som inte är livshotande sjuka, säger Inger Ros, ordförande för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

I en ambulans på väg till sjukhus kan en hjärtinfarktpatient få tillgång till livräddande vård. Den hjälpen får man inte i en taxi, på en spårvagn eller i baksätet i grannens bil.

- Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund upplever i kontakten med medlemmar och andra hjärtsjuka att tilltron till ambulanssjukvården har minskat. Att människor väljer att köra bil eller ta sig till sjukhuset på annat sätt är en oroande utveckling, menar Inger Ros.

I Sverige har Socialstyrelsen lagt hela ansvaret för hur hög tillgängligheten till ambulans ska vara på landstingen. De mål som ska gälla för respektive ambulansorganisation formuleras sedan av varje verksamhetschef, utifrån ekonomiska och politiska förutsättningar. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund kräver nu en form av nationell lägstanivå för tillgång till ambulans med hjälp av nationella riktlinjer. Andra länder har lagstadgade krav eller formulerade tillgänglighetsmål och något liknande behövs även här.

- Vi anser att nationella riktlinjer för ambulanssjukvården kan bidra till en mer jämlik vård, att allmänhetens förtroende för ambulanssjukvården ökar och att fler personer får vård i tid, säger Inger Ros.

Ambulansrapporten

Demoskop har intervjuat ambulansstationschefer som totalt representerar 296 stationer i Sverige. Svarsfrekvensen var 70 procent.
I Sveriges Kommuner och Landstings rapport Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2012 visas också stora skillnader i väntetid på ambulans beroende på var i landet man bor.

Ambulansrapporten med regional statistik kan läsas och laddas ner här

För kommentarer

Inger Ros, ordförande, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
telefon 073- 91 45 124

För mer information om Demoskoprapporten

Pär Hommerberg, handläggare, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
telefon 073-633 62 02

Läs debattartikeln på svd.se: Varannan ambulansstation klarar inte mål för akutlarm

Utvald media kring pressmeddelandet

Sveriges Radio: Ambulanssjukvården klarar inte sina egna krav

Vårdfokus (Vårdförbundet): Efterlyser nationella riktlinjer för tillgången till ambulans

SvT Västerbotten: Varannan ambulans är försenad