Val till förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter som valdes vid kongressen. Övriga kvarstår.

Det blev Karin Jeppsson, Roland Carlstein, Allan Larsson och Agneta Pettersson, vilket även var enligt valberedningens förslag.