Val till förbundsstyrelsen

juni 09, 2010

Förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter som valdes vid kongressen. Övriga kvarstår.

Det blev Karin Jeppsson, Roland Carlstein, Allan Larsson och Agneta Pettersson, vilket även var enligt valberedningens förslag.