Vaccinera mot influensa och lunginflammation

oktober 01, 2013

Influensasäsongen står för dörren. Vaccinationskampanjen för influensasäsongen 2013/2013 startar den 15 oktober.

Följande grupper rekommenderas att vaccinera sig mot influensa och lunginflammation:

  • vuxna och barn med kronisk hjärt- eller lungsjukdom, inklusive astma
  • personer med kronisk lever- eller njursvikt
  • personer med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
  • personer med svårinställd diabetes
  • personer med extrem fetma eller neurologiska eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  • barn med flerfunktionshinder
  • gravida (gäller endast influensavaccin)
  • personer som är 65 år eller äldre.

Dessutom rekommenderas vaccination mot lunginflammation (pneumokocker) till personer över 65 år och riskpatienter.

Influensavaccination årligen

Det kommer varje år nya influensavirus och därför behövs en ny influensavaccination varje år. Däremot räcker det för de flesta vuxna att ge pneumokockvaccinationen endast en gång.

Vaccinet för säsongen 2013/2014 skyddar mot tre influensatyper:

A(H1N1), även kallad svininfluensa. Viruset har kommit tillbaka varje år efter pandemin 2009 och kommer sannolikt tillbaka även denna säsong. Om du tidigare har vaccinerat dig mot svininfluensa får du genom årets vaccin en förstärkning av det skyddet.

A(H3N2) är en variant av Hongkonginfluensan som orsakade en pandemi med många sjuka i slutet av 60-talet. Liknande virus har återkommit flera gånger sedan dess, men eftersom det ständigt förändras och det är flera år sedan det senast var en större spridning i Sverige har vi ett dåligt skydd mot sjukdomen. Äldre och personer med kroniska sjukdomar har störst risk att bli svårt sjuka.

Influensa B. Olika varianter av influensa B-virus cirkulerar i Sverige de flesta år vilket gör att vi har ett relativt gott skydd mot sjukdomen. Säsongen 2012/2013 var det dock många som blev sjuka i influensa B, eftersom virus hade genomgått en förändring som gjorde att en större del av befolkningen var mottaglig mot smittan. Influensa B-virus ger i allmänhet mindre allvarliga symtom än influensa A-virus.Vaccinationen går att få på vårdcentraler och vaccinationsmottagningar. I vissa landsting är vaccinet gratis för dig som tillhör en riskgrupp.

KÄLLA: Vårdguiden.se