Tillhör du riskgrupp? Vaccinera dig mot pneumokocker

december 12, 2022

Vissa grupper löper en ökad risk att bli allvarligt sjuka av pneumokocker, bland annat kroniskt hjärtsjuka, lungsjuka och de med nedsatt lungfunktion. Nu kan du vaccinera dig.

Från och med den 1 december 2022 ingår vaccination mot pneumokocker i ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper.

Vissa grupper löper en ökad risk att bli allvarligt sjuka av pneumokocker, bland annat kroniskt hjärtsjuka, lungsjuka och de med nedsatt lungfunktion.

Dessa medicinska riskgrupper ska erbjudas kostnadsfri vaccination mot pneumokocker av regionen.

Dessutom ska alla erbjudas vaccination mot pneumokocker det år de fyller 75 år.