Tuff förkylning kan vara folksjukdom

november 19, 2014

För sjuksköterskan Helene började det som för så många andra: hon kände att det var tungt att gå i backarna. Helene hade haft andra tidiga symtom men inte kopplat det till en av de allra vanligaste folksjukdomarna, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. I Riksförbundet HjärtLungs nya film berättar hon sin historia.

Omkring 700 000 människor i Sverige beräknas leva med lungsjukdomen KOL. Få av dem har fått diagnos, ännu färre har relevant behandling och rehabilitering.

I Riksförbundet HjärtLungs nya film "En liten film om KOL", berättar två kvinnor om sina liv med sjukdomen. Professor Kjell Larsson vid Karolinska Institutet berättar om symtom, behandling och rehabilitering. Kjell Larsson betonar vikten av att vara vaksam på symtomen hosta, luftvägsinfektioner, långdragna förkylningar, andnöd och trötthet.

- Har man symtom så måste man utredas och det görs via ett lungfunktionstest, spirometri. En spirometer finns på alla vårdcentraler och det är till sin husläkare man ska gå för att bli undersökt, säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin, i Riksförbundet HjärtLungs "En liten film om KOL".

KOL kan behandlas och därför är det av stor vikt att sjukdomen upptäcks tidigt. Behandlingen bygger på rökstopp för den som röker, läkemedel och fysisk aktivitet, både styrketräning och konditionsträning.

En liten film om KOL

Läs mer om KOL

Läs om Lungmånaden