Tre av fyra vårdcentraler saknar checklista

november 15, 2011

Varje år missar sjukvården tusentals patienter som har lungsjukdomen KOL, trots att det finns en nationell checklista för vilka åtgärder som ska vidtas när människor söker vård för andfåddhet och upprepade förkylningar. Ny statistik visar att tre av fyra vårdcentraler inte har checklistan.

Varje år tar KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, 2 800 svenskars liv. Fler än vad som varje år dör i bröstcancer och i prostatacancer.
Sjukdomen har ett stort mörkertal, mindre än 20 procent av de mer än 500 000 svenskar som beräknas ha KOL har fått diagnos.

- Ju tidigare diagnosen ställs och personen får behandling, desto längre och bättre liv kan personen få. Därför är det anmärkningsvärt att endast en av fyra primärvårdsmottagningar använder sig av den checklista som det nationella kvalitetsregistret erbjuder, säger Inger Ros, ordförande för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

En av fyra anslutna

Förra året (2010) var endast en fjärdedel av alla primärvårdsmottagningar och 60 procent av de lungmedicinska enheterna anslutna till registret. I kvalitetsregistret, RiksKOL, finns de absolut viktigaste komponenterna som ingår i en god KOL-vård representerade.

Lägsta nivå vad gäller diagnos och behandling av KOL

- Landstingen måste åläggas en lägsta nivå vad gäller diagnos och behandling av KOL, därför menar vi att det är dags för socialminister Göran Hägglund att tillsammans med Socialstyrelsen se till att checklistorna används, säger Inger Ros, ordförande för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

Läs pressmeddelandet på Cisionwire