Tre av fyra känner inte till sitt kolesterolvärde

september 24, 2020

En ny Sifo-undersökning visar att en klar majoritet, 75 procent, inte vet vad de har för kolesterolvärde. Hos unga vuxna i åldern 18–29 år är samma siffra 95 procent. Endast en av fem låter testa värdet årligen och nästan fyra av tio har aldrig testat sitt kolesterol - det visar en Sifo-undersökning Riksförbundet HjärtLungs medlemsorganisation FH Sverige har genomfört.

En övervägande majoritet av de svarande (84 procent) tror att ett högt kolesterolvärde har starkt samband med hjärt- och kärlsjukdomar. Trots detta visar Sifo-undersökningen att nästan fyra av tio aldrig har låtit testat sitt kolesterol.

- Detta är nedslående siffror eftersom 84 procent är medvetna om riskerna med höga kolesterolvärden. Högt kolesterol kan uppstå redan från två till tre års ålder vid ärvt högt kolesterol, så kallad FH. För att minimera risken för hjärtinfarkt eller stroke tidigt i livet är diagnos vid så ung ålder som möjligt viktig. Eftersom det finns effektiv behandling innebär det att ett enkelt kolesteroltest i unga år, och regelbunden uppföljning, kan rädda liv, säger Gunnar Karlsson, FH Sverige. 

Personer med FH har ett medfött högt kolesterol som innebär en stor risk att drabbas av hjärtinfarkt i ung ålder. Medelåldern för insjuknande i första hjärt-och kärlsjukdomen hos patienter med obehandlad FH är 44 år. Högt kolesterol orsakas i många fall av en ohälsosam livsstil, men i vissa fall är det höga kolesterolet ärftligt. Diagnosen kallas FH (familjär hyperkolesterolemi) och drabbar ungefär 40 000 svenskar. Risken att barn ärver anlaget för FH är 50 procent om en av föräldrarna bär på sjukdomen. FH går dock att behandla och tidig diagnos kan rädda liv.

Läs mer hos FH Sverige.

Undersökningen hade 1 055 svarande och den genomfördes av Kantar-Sifo mellan 17–19 augusti 2020 på uppdrag av FH Sverige med ekonomiskt stöd av Amgen.