Tobaksfria veckan 2013

november 15, 2013

Riksförbundet HjärtLung kräver kraftfulla insatser för att minska antalet döda i spåren av tobaksanvändningen. Regeringen måste föra en skarpare politik mot rökning och tobak eftersom Sverige inte ens är nära att uppnå landets mål för folkhälsoarbetet mot tobak.

En halvering av antalet ungdomar som börjar röka eller snusa och en halvering av andelen rökare bland de grupper som röker mest, det är två av de fyra nationella delmål som beslutades av regeringen 2003 för det folkhälsopolitiska arbetet mot tobak, den så kallade ANDT-strategin, delmålen skulle vara uppfyllda 2014.

Med en månad kvar: hur ser det ut?
Svar: mycket illa.

Målen kommer att missas och Sverige tappar faktiskt initiativ i tobakspreventionen jämfört med andra länder i Europa, jämfört med våra grannländer och inte minst i jämförelse med andra jämförbara välfärdsstater.

Runt om i Europa och i världen ser vi hur länder inför exponeringsförbud för cigaretter, neutrala cigarettpaket och andra åtgärder som leder till att färre barn och unga lockas att börja röka.

I Sverige dör cirka 6 500 personer varje år av rökning. Det är fler människor än trafikolyckor, hiv/aids, narkotika och självmord dödar tillsammans. 2009 beräknade man att tobaken kostar samhället minst 30 miljarder kronor per år i sjukvårdskostnader, produktionsbortfall och sjukskrivningar.

Tre av fyra rökare vill sluta men de allra flesta rökare behöver hjälp och stöd att sluta. Men här sviker både vården och politiken rökarna.

Statistik visar att 30 procent av de allvarligast KOL-sjuka fortfarande röker men endast 35 procent av rökarna med KOL erbjuds rökavvänjning.

I hjärtsjukvården erbjuds knappt hälften av de rökande hjärtinfarktpatienterna strukturerad hjälp till rökstopp, trots att just den åtgärden har högsta prioritet i de nationella riktlinjerna för hjärtvården.

Nu gäller det för de ansvariga politikerna att använda en bred palett av både preventiva och avvänjande åtgärder för att komma till bukt med dödstalen och kostnaderna av tobaksbruket.
Riksförbundet HjärtLung föreslår höjd tobaksskatt öronmärkt för tobaksprevention, gratis tillgång tobaksavvänjning med nikotinläkemedel, exponeringsförbud för cigaretter samt neutrala cigarettpaket.

Mer om tobak och rökning:

Två av tre svenskar i åldrarna 18-79 år är positiva till att införa neutrala tobaksförpackningar. Det visar en en undersökning som Tankesmedjan Tobaksfakta genomfört.

Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025

Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025För att förstärka det tobaksförebyggande arbetet har Tobaksfakta – oberoende tankesmedja därför inlett ett samarbete med ett antal professionella organisationer under parollen Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025. Flera länder har tagit liknande initiativ.
Endgame är en schackterm som betyder slutspel.

Läs mer på Tobaksfakta.se

En video om hur barn uppfattar cigarettpaket

Video från organisationen Plain packs.

Artikel ur Status om att sluta röka

Den sista cigaretten - en artikel ur Status om rökavvänjning

Andra bra länkar:

Folkhälsomyndigheten ANDTS/om Tobak

Sluta röka-linjen