Tobaksfria dagen

maj 29, 2013

Sverige missar sina mål i folkhälsoarbetet mot rökningen. Inte minst för barn och unga. Därför måste regeringen förstärka det långsiktiga arbetet med att minska antalet rökare. På internationella tobaksfria dagen 2013 uppmanar vi därför regeringen att fullt ut säga ja till EU:s förslag.

WHO uppmärksammar varje år rökningen genom World No Tobacco Day – tobaksfria dagen.

I år sätter WHO ljuset på tobaksreklamen. Årets tema är "stoppa all tobaksreklam, sponsring och ekonomiskt stöd från tobaksindustrin". Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund stöder helhjärtat förnuftiga åtgärder som kan bidra till att rökningen minskar.

Globalt dör 6 miljoner människor av rökning och 600 000 dör av passiv rökning. Varje år!
I Sverige röker fortfarande 13 procent av befolkningen vilket innebär drygt en miljoner rökare.

Det finns all anledning för Sveriges regering att ytterligare förstärka det långsiktiga arbetet med att minska antalet rökare.

- Vi anser att det är varje barns rätt att få växa upp i en rökfri miljö och en tillvaro fri från tobak.

Läs mer om hur Sverige tappar initiativ i tobakspreventionen

- Vi vill på tobaksfria dagen ytterligare markera att Sverige fullt ut ska stödja förslaget om nytt tobaksproduktdirektiv i EU som syftar till att förstärka tobakskontrollen och som samtliga länder förväntas ansluta sig till.

Flera av förslagen riktar sig till ungdomar; särskilt lockande förpackningar, vissa smaktillsatser som unga fastnar för och namn som kan ge intryck av att ge mindre skador. Dessutom föreslås ökat utrymme på paketen för text och bildvarningar.

WHO No Tobacco Day 2013 Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship