Tobaksfria dagen 31 maj

maj 30, 2011

I Sverige är ca 13 procent av den vuxna befolkningen dagligrökare. Majoriteten av dessa är djupt nikotinberoende och har svårt att bli rökfria på egen hand. Över 6 000 svenskar dör varje år av tobaksrelaterade sjukdomar som KOL och hjärt-kärlsjukdomar.

Tobaksfria dagen 31 majTrots Socialstyrelsens riktlinjer och trots vetskapen om att tobaksavvänjning är en av de mest kostnadseffektiva och effektfulla vårdinsatser för att motverka återinsjuknande, är det inte självklart att sjukvården erbjuder patienter med hjärt-lungsjukdom stöd att bli tobaksfria.

En nyligen publicerad kartläggning av Swedeheart, som årligen genomför uppföljningar av hjärtinfarktpatienter inom ramen för nationella kvalitetsregister, visar att hälften av alla rökande infarktpatienter fortfarande röker tolv månader efter hjärthändelsen .

Riksförbundets egna undersökningar visar att det finns stora brister att erbjuda tobaksavvänjning såväl inom primärvården som i specialistvården.

Detta kan inte få fortsätta!

Sjukvården måste ta sitt ansvar att erbjuda kvalificerat stöd till personer som behöver bli fria från tobak.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund fortsätter sitt arbete, även efter Tobaksfria dagen, att påverka tobaksbruket bland våra medlemsgrupper.

Det gör vi bland annat genom att:

  • Fortsätta kartlägga i vilken omfattning landets sjukhus erbjuder tobaksavvänjning och publicera aktuella resultat på vår hemsida.
  • Fortsätta dela ut vårt certifikat "Här arbetar Tobaksavvänjare – som deltagit i kurs godkänd av Yrkesföreningar mot tobak" till berörda medicinkliniker som uppfyller kriteriet.
  • Fortsätta sprida "Nationellt tobaksavvänjningsprogram inom sjukvården" som riksförbundet tagit fram tillsammans med Yrkesföreningar mot tobak.
  • Fortsätta diskussionerna med socialministern och andra beslutsfattare med uppgift att påverka utbudet av tobaksavvänjning.

Tobaksfria dagen är initierad av WHO och en ramkomvention effektivare tobakskontroll har skrivits under av 170 länder.

Läs utdrag ur konventionen