Tioårigt TBC-projekt avslutas

december 28, 2009

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har sedan 1999 arbetat med projektet "Patients to Patients" i Lettland. Syftet har varit att stärka och stödja människor som har drabbats av TBC, samt att förmå dem att bilda egna patientföreningar.

Under projekttiden har riksförbundet arbetat mycket med att bygga upp ett samarbete med sjukvården på olika platser runt om i Lettland, för att genom vården skapa kontakter med lungsjuka patienter.

Utifrån detta samarbete har vi sedan etablerat tio så kallade mötesplatser geografiskt fördelade över hela Lettland. En mötesplats är en träffpunkt där människor med lungsjukdomar har möjlighet att mötas och under lättsamma former umgås med andra i samma situation. Här kan man också få kunskap om sin sjukdom, delta i olika gruppaktiviteter och ha en social samvaro.

Mötesplatsen är förlagd i anslutning till en vårdcentral/dispensär. Sjukvården har upplåtit lokaler och vi har genom projektet låtit utrusta lokalerna med bland annat datorutrustning och TV.

Mötesplatsen är ett förstadium till bildandet av en lokalförening under den nationella riksorganisationen, The Association for fight against Tuberculosis and Lungdiseases. I Kraslava bildades 2008 en lokal förening.
En rad utbildningar för patienter, vårdpersonal och politiker har genomförts under de 10 år som gått. Informationsmaterial och även videofilmer har framställts för distribution till skolor och institutioner.

Av projektarbetet återstår nu skrivandet av en slutrapport för den tio projektet har pågått. Denna kommer att presenteras i samband med riksförbundets kongress 2010.