Antalet tbc-fall minskade i Sverige

mars 22, 2017

Nya siffror från Folkhälsomyndigheten visar att antalet tuberkulosfall minskade under år 2016. Endast 734 fall rapporterades mot 835 året innan. Den största andelen (90 procent) utgörs av utlandsfödda. Sverige tillhör de länder i världen som har lägst förekomst av sjukdomen och bland svenskfödda är antalet fall mycket lågt.

- Risken för att smittas i Sverige är liten och det finns ingenting som talar för ökad spridning av tuberkulos i Sverige utanför riskgrupper, säger Jerker Jonsson epidemiolog och infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten.

Den största gruppen av de som bedömdes som smittades i Sverige förra året är personer 10-29 år i riskgruppen utlandsfödda. Flera av dessa upptäcktes vid smittspårning runt ett fall i familjen eller vänkretsen, skriver Folkhälsomyndigheten. Andra har blivit smittade utomlands och har upptäckts vid hälsokontroller. Folkhälsomyndigheten anser att det är viktigt att hälsokontroll erbjuds så snart som möjligt efter ankomst till Sverige.

– Smittsamheten försvinner snabbt vid rätt behandling. Eftersom svensk hälso- och sjukvård nu i stort har kommit ifatt med hälsoundersökningarna kommer förhoppningsvis antalet smittade i Sverige att minska till ännu lägre nivå, säger Jerker Jonsson i en artikel på Folkhälsomyndigheten.