Tbc-dagen 2010

mars 24, 2010

En tredjedel av jordens befolkning bär nu på tbc-smittan och ungefär en tiondel av dem drabbas av sjukdom.

Den 24 mars 2010, är det "World TB Day" och sjukdomen tuberkulos uppmärksammas runt om i världen. En tredjedel av jordens befolkning bär nu på smittan och ungefär en tiondel av dem drabbas av sjukdom. Varje år dör miljontals människor i tuberkulos.

På senare år har en större andel av tuberkulosbakterierna blivit motståndskraftiga, resistenta. Allra värst är läget i nordvästra Ryssland. Multiresistent tuberkulos är mycket allvarligt. Patienter måste behandlas med mediciner som ger kraftiga biverkningar och i värsta fall finns ingen behandling som hjälper.

I början av 1900-talet var Sverige hårt drabbat av tuberkulos. I dag tillhör vi ett av de mest förskonade länderna. I Sverige rapporterades 643 fall av tuberkulos år 2009. Samma år upptäcktes 13 fall med multiresistent tuberkulos.

Stop TB Partnership: World TB Day 24 March 2010

Folkhälsomyndigheten: Sjukdomsinformation om tuberkulos (TBC)

Folkhälsomyndigheten: Sjukdomsstatistik Tuberkulos

WHO World Health Organisation