Sveriges ambulanssjukvård i kris

november 16, 2011

Debatten om ambulanssjukvården har varit livlig den senaste tiden. Ordförande Inger Ros oroas över situationen.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund är bekymrat över alla de fall som redovisats om långa väntetider och andra problem som ambulanssjukvården uppenbarligen brottas med idag. Vi är ytterst angelägna om en fungerande sjukvård i alla led. Vi kommer inte att sitta nöjda så länge vi får rapporter om missförhållanden som äventyrar liv och hälsa för människor som behöver kvalificerad vård och behandling.

- Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har i många sammanhang krävt att såväl hjärt- som lungsjuka får den vård och behandling de har rätt till oavsett kön, bostadsort och ekonomiska förhållanden, säger ordförande för förbundet Inger Ros. Konkret har kraven bland annat ställts på att riktlinjer för vården ska finnas och framför allt att de följs. Vi anser att nationella riktlinjer ska finnas både för hjärt- och lungsjukvård och att de ska vara tvingande. Först då kan man uppnå en kvalitativt jämlik vård över landet. Vi anser också att ambulanssjukvården ska omfattas av detta. Om den inte fungerar finns det ingen patient att vårda på sjukhuset!

Läs artikel i Svenska Dagbladet om ambulanssjukvården Nationella regler krävs för ambulanssjukvård