Spirometritester på Stockholms central

september 07, 2010

14 och 15 oktober 2010 erbjuds förbipasserande ett lungfunktionstest i stora hallen på Stockholms central kl 8.00-20.00.

Aktiviteten har initierats av Karolinska Institutet i samarbete med bland annat Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, Astma- och Allergiförbundet, Hjärt-Lungfonden och Sluta-rökalinjen. 2007 gjordes en liknande aktivitet på centralen och då genomfördes cirka 2800 spirometritester och 20 procent av dem visade på nedsatt lungfunktion.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund anser att alla rökare och före detta rökare över 45 år ska erbjudas spirometritest vid besök på vårdcentraler.