Sjukhus brister i hjälp till rökstopp

september 29, 2011

Knappt hälften av landets sjukhus erbjuder hjärtpatienter ett strukturerat program för tobaksavvänjning med utbildad tobaksavvänjare, trots att rökstopp har högsta prioritet i riktlinjerna för hjärtsjukvården.

Sjukhus brister i hjälp till rökstopp- Patienter som råkat ut för en hjärthändelse och legat på sjukhus har stort förtroende för vårdpersonalen. Personalen på sjukhuset har därmed stora möjligheter att lyckas få hjärtpatienterna fria från tobak om de erbjuder professionellt stöd. Vår erfarenhet är att förutsättningarna markant försämras om de hänvisas till primärvården, säger Pelle Johansson, projektledare för hjärtfrågor på Hjärt- och Lungsjukas riksförbund.

Rökavvänjning har effekt på dödlighet

I de riktlinjer som finns för hjärtsjukvården lyfts rökavvänjning och fysisk aktivitet som de viktigaste delarna i eftervården av hjärtpatienter. Det är också vetenskapligt belagt att insatserna har effekt på återinsjuknande och dödlighet.

Endast 43 procent

Nu visar en ny undersökning, som Hjärt- och Lungsjukas riksförbund genomfört på medicinklinikerna i landet, att endast 43 procent av landets medicinkliniker erbjuder rökande hjärtpatienter ett strukturerat tobaksavvänjningsprogram lett av en utbildad tobaksavvänjare.
Resultatet bygger på en enkätundersökning som genomfördes under 2010, där 65 av landets 74 medicinkliniker svarade.

Undersökningen presenterades på den nationella konferensen om tobaksförebyggande arbete, LUFT, den 15-16 september.

Text: Magnus Östnäs

Orter med sjukhus som har strukturerat program med utbildad tobaksavvänjare

Uppsala, Arvika, Borås, Eksjö/Nässjö, Eskilstuna, Halmstad, Kalix, Karlshamn, Katrineholm, Kristianstad, Lindesberg, Linköping, Lund, Karlskoga, Norrköping, Ljungby, Malmö, Mölndal, Skövde, Torsby, Trollhättan, Uddevalla, Visby, Örnsköldsvik samt Örebro.

Fakta

  • Hälften av de rökande hjärtinfarktpatienterna röker 12 månader efter infarkten.
  • Endast en av tjugo rökare klarar av att fimpa på egen hand.
  • Tobaksavvänjning är den mest kostnadseffektiva metoden för att minska återinsjuknande vid hjärtsjukdom.