SFP välkomnar tobaksöverenskommelse

december 20, 2013

Den Europeiska lobbyorganisationen The Smoke Free Partnership (SFP) välkomnar överenskommelsen om ett starkt tobaksdirektiv inom EU.

EU-parlamentet och ministerrådet har 18 december nått en överenskommelse om EU-kommissionens förslag till nytt tobaksproduktdirektiv som presenterades för ett år sedan. Det ska slutligen formellt godkännas av EU-parlamentet. Medlemsländerna har sedan två år på sig att genomföra de åtgärder som ingår i direktivet.

SPF menar att länderna i EU har ett speciellt ansvar för att driva en stark tobakskontroll med anledning av EU:s dominerande ställning inom världshandeln och att EU-länderna till stor del också exporterat problemen med tobak.

I det sammanhanget, menar SFP, ska EU:s beslutsfattare vara stolta över den genomförda överenskommelsen som bland annat innebär:

Obligatoriska varningsbilder som ska täcka 65 % av förpackningarna på både fram och baksidan.

Karaktäristiska smaktillsatser förbjuds, mentoltillsatsen ska fasas ut inom fyra år.

Kraftfulla insatser mot smuggling av tobaksprodukter och illegal handel

E-cigaretter ska få säljas på samma sätt som tobak men varje land kan besluta om att de ska omfattas av större begränsningar.

Direktivet öppnar också för att medlemsländerna kan införa strängare regler mot tobak, till exempel neutrala förpackningar.

- Vi har anledning att fira beslutet, säger Florence Berteletti, direktör för SPF. EU tvingar tobaksindustrin att göra tobak mindre attraktivt för unga människor. Detta är exakt vad industrin var rädda för och kämpade emot. Men de förlorade. Tobaksdirektivet hade inte överlevt utan de fåtal beslutsfattare i EU som var modiga nog att försvara direktivet. Omtanken om hälsan kan fortfarande segra över ekonomisk vinning.

SFP ger sin uppskattning till alla dem som arbetat för att genomföra direktivet. Förutom EU-kommission och Irländska och Litauiska hälsoministrarna omnämns bland andra också parlamentsledamoten för Miljöpartiet och vice ordförande i EU:s Utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, Carl Schlyter.

Mer information

The Smoke Free Partnership är ett strategisk, oberoende och flexibelt partnerskap mellan Cancer Research UK, the European Heart Network and Action on Smoking and Health UK. De driver opinion och understöder forskning inom tobaksområdet på EU- och nationell nivå i samarbete med andra organisationer och nätverk inom områdena hälso- och tobakskontroll.

Riksförbundet HjärtLung är medlem i European Heart Network