Seminarium om idiopatisk lungfibros

september 12, 2013

Du som vill veta mer om idiopatisk lungfibros, lever med sjukdo­men, är anhörig eller arbetar med idiopatisk lungfibros är välkommen till ett seminarium i Stockholm med anledning av internationella lungfibrosveckan.

Seminarium om idiopatisk lungfibrosInternationella lungfibrosveckan anordnas varje år för att uppmärksamma den allvarliga lungsjukdomen idiopatisk lungfibros (IPF).

Syftet är att öka kännedomen om sjukdomen samt stödja patienter som lever med denna allvarliga lungsjukdom, men även för att möjliggöra rätt diagnos­tisering snabbare för fler drabbade. Idag är det uppskattningsvis 1 500 personer som lever med IPF i Sverige, en allvarlig sjukdom som främst kännetecknas av fibros (ärrbildning) i lungorna.

Du som vill veta mer om idiopatisk lungfibros, du som lever med sjukdo­men, är anhörig eller arbetar med idiopatisk lungfibros är välkommen till ett seminarium med anledning av internationella lungfibrosveckan.

Medverkande: Magnus Sköld, professor i lungmedicin, Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung och Anita Engstrand som lever med idiopatisk lungfibros.

Datum och tid: 24 september kl. 11.30-12.30.
Plats: Eugeniahemmet föreläsningssalen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Vägbeskrivning: Gå till vänster om huvudbyggnaden, sedan rakt fram tills du finner Eugeniahemmet på vänster sida.

Efter seminariet kan de som vill stanna kvar en stund och ställa frågor till Magnus Sköld, representanter från Riksförbundet HjärtLung och Anita Engstrand. Vi delar ut HjärtLungs nya informationsbroschyr om idiopatisk lungfibros.