Samhället måste vara tillgängligt för alla!

september 15, 2020

Nu lanseras hemsidan "Respekt för rättigheter". Den är baserad på en rapport med samma namn om hur Sverige lever upp till FN:s funktionsrätts-konvention. Rapporten innehåller skarp kritik och över 130 konstruktiva förslag till förändringar. Riksförbundet HjärtLung står tillsammans med 109 andra organisationer bakom rapporten.

 Läs mer och stötta arbetet för ett samhälle för alla: Respekt för rättigheter

Funktionsrätt