Så får läkarna mer tid till patienterna

december 04, 2013

Anpassa bemanningen efter patientströmmarna, förbättra it-stödet och att låta andra yrkesgrupper ta över en del av de uppgifter som läkarna gör idag, så menar Vårdanalys att mer av läkarnas tid skulle kunna frigöras till patienterna.

Sverige är ett av de OECD-länder som har flest antal läkare i relation till befolkningen. Samtidigt ligger Sverige långt under genomsnittet när det gäller antalet läkarbesök per invånare. Ändå upplever både patienter och läkare att det inte finns tillräckligt med tid i mötet, enligt en ny rapport från Myndigheten för Vårdanalys.

- Att det kan vara svårt att både få tid till läkaren och få ordentligt med tid under besöket är något som våra medlemmar vittnar om, säger Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

Eftersom det är angeläget att läkares tid och kompetens används på ett sätt som i största möjliga utsträckning kommer patienterna till gagn, har Myndigheten för Vårdanalys gjort en analys av hur läkarresursen används.

Vårdanalys har tagit fram fyra utvecklingsområden som skulle göra att läkarnas tid och kompetens används bättre.

  • Prioritera mellan administrativa krav.
  • Förbättra it-stöden
  • Utveckla arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper. Läkare skulle kunna ägna mer tid till patienter, och till mer avancerat patientarbete, om andra yrkesgrupper övertog arbetsuppgifter som inte kräver läkarkompetens.
  • Optimera bemanningen utifrån patienternas behov. Genom att i högra grad anpassa bemanningen efter patientströmmarna kan läkares tid användas mer effektivt. På många håll saknas styrning av hur vårdens aktiviteter planeras i relation till hur verksamheten bemannas.

Läs mer om rapporten Ur led är tiden - Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens på Vårdanalys hemsida