Rökning i EU

december 29, 2009

I nyårstider är det många som lovar att sluta röka. Det är en god idé, för snart blir det ännu tuffare för rökare i EU.

EU-parlamentet uppmanar samtliga medlemsstater att inom två år införa ett rökförbud på alla arbetsplatser inomhus – inbegripet krogar och andra serveringsmiljöer. Om inte hela EU får rökfria arbetsplatser inom den tiden, bör EU-kommissionen agera, anser parlamentet.

Rekommendationerna ingår i ett betänkande som EU-parlamentet tidigare i höst har röstat igenom med klar majoritet. Betänkandet är skrivet av den tyska ledamoten Karl-Heinz Florenz och utgör parlamentets svar på EU-kommissionens grönbok "Mot ett rökfritt Europa: Policyalternativ på EU-nivå".

En rad åtgärder mot minskad rökning föreslås i betänkandet.

Läs mer på Tobaksfaktas hemsida

Källa: tobaksfakta.org