Riksförbundet HjärtLung söker en organisationssamordnare

juni 26, 2019

Vår organisationssamordnare går vidare till nya spännande uppgifter i den idéburna världen och vi söker därför hennes efterträdare.

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer med 37 000 medlemmar. Vi informerar och utbildar samt arbetar med opinionsbildning för att människor med hjärt-, kärl-, och lungsjukdom ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Vår kongress beslutade i maj om en ny verksamhetsinriktning som bland annat slår fast att organisationen behöver vara förändringsbenägen för att kunna möta framtida utmaningar, och vara flexibel i förhållande till sjukvårdens potentiella organisationsomstrukturering. För att vi ska ha hög trovärdighet och legitimitet när vi uttalar oss och när vi samtalar med vården är det av högsta vikt att vi företräder många personer.

Du kommer att befinna dig mitt i navet för vår verksamhet med stort ansvar för den demokratiska processen och för att upprätthålla kontakter med såväl förtroendevalda som förbundsledning.

Detta kan handla om att

• Projektleda kongresser och konferenser för organisationens ordförande
• Vara sekreterare i förbundsstyrelsen och arbetsutskottet och samordna deras verksamhet
• Ansvara för den interna informationen och uppföljning av beslut fattade av kongressen, förbundsstyrelsen och arbetsutskottet
• Stödja organisationens förtroendevalda i läns- och lokalföreningar samt i medlemsföreningar när det gäller styrelse- och föreningsarbete
• Samordna förbundets kvalitetsarbete i relation till förbundets granskande organisationer och organ
• Utveckla och underhålla medlems- och föreningsstödet på förbundets hemsida
• Vara redaktör för nyhetsbrev som riktar sig till organisationens förtroendevalda
• Initiera och leda projekt och utredningsuppdrag inom ansvarsområdet
• Planera verksamhet och följa upp denna såväl innehållsmässigt som ekonomiskt

Som person ska du vara smidig och ha stor integritet. Du ska trivas med de breda kontaktytorna och gilla ordning och reda. Vidare ha förmåga att planera och hantera formalia kring förbundets stadgereglerade mötesverksamhet.

Vi tror att du i dag arbetar med liknande frågor inom idéburen eller politiskt styrd verksamhet.
Mer information om oss hittar du på hjart-lung.se. Du är också välkommen att ringa vår konsult Ville Höök på Quality Search Stockholm 070-601 66 08.

Ansökan skickar du senast den 12 augusti till ville@qualitysearch.se

Fackligt ombud för Unionen är Pär Hommerberg telefon: 08-556 062 03