Riksförbundet HjärtLung öppnar Lungmånaden 2020

november 02, 2020

Under Lungmånaden riktar Riksförbundet HjärtLung nu ljuset på behovet av vårdsatsning på rehabilitering av människor med kronisk sjukdom. I år fokuserar förbundet på corona-pandemin och rehabilitering.

Var fjärde medlem med kronisk sjukdom har avstått behövd vård och hälften av dem har varit mindre fysiskt aktiva under corona-pandemin, det visar en undersökning från Riksförbundet HjärtLung. Under Lungmånaden riktar Riksförbundet HjärtLung nu ljuset på behovet av vårdsatsning på rehabilitering av människor med kronisk sjukdom.

Riksförbundet HjärtLung har utnämnt november till lungmånaden. I år är temat för lungmånaden corona-pandemin och rehabilitering.

– Behovet av rehabilitering är stort efter corona-pandemin. Både hos dem som haft covid-19 och hos dem i riskgrupp som blivit mindre aktiva på grund av restriktioner i samband med pandemin. Personer i riskgrupp riskerar dessutom att bli ofrivilligt ensamma när möjligheten att röra sig fritt i samhället kraftigt har begränsats, säger Inger Ros ordförande för Riksförbundet HjärtLung.

I en enkätundersökning förbundet genomförde under våren, svarade var fjärde medlem att de avstått från att söka vård de ansåg sig behöva. Hälften av medlemmarna rapporterade att de är något eller mycket mindre fysiskt aktiva.

– Under våren, sommaren och hösten har vi ställt om verksamheten till digital form så långt som möjligt. Med gymnastik, föreläsningar och aktiviteter digitalt, har vi försökt motverka människors sociala isolering och till viss del ersätta våra medlemmars inställda motions- och rehabiliteringspass, säger Inger Ros ordförande för Riksförbundet HjärtLung.

Mer om Lungmånaden

Läs mer på vår Lungmånadssida

Läs mer om du vill delta i en aktivitet under Lungmånaden

Läs mer om våra undersökningar

Digital föreläsning Världs-KOL-dagen den 18 november

Karin Wadell, professor i fysioterapi och lungspecialist, föreläser om covid-19 och rehabilitering den 18 november kl. 10.00-11.00. Hur bör man som patient tänka kring rehabilitering i pandemitider? Vad vet vi om rehabilitering och covid-19? Vad måste vi ta reda på för att kunna erbjuda patienter bästa möjliga rehabilitering vid covid-19?