"KOL-sjukvården drabbad under pandemin" - SR-inslag med Riksförbundets ordförande Anders Åkesson

september 04, 2022

Vården av personer med vissa kroniska sjukdomar försämrades under pandemin, till exempel gjordes bara drygt hälften så många spirometrier som mäter lungfunktionen vid sjukdomen KOL som året innan. Hör SR-inslaget med Riksförbundet HjärtLungs ordförande Anders Åkesson

Riksförbundet HjärtLung ser risker med att patienter inte följts upp och att personer inte fått sin KOL-diagnos.

- Det har varit längre tid mellan läkarbesöken, de har inte kunnat ta emot som förut”, säger Karin Andrée, som lever med KOL, till Sveriges Radio Ekot. 

Enligt Luftvägsregistret har 47 procent färre spirometrier gjorts under 2020 och 2021 jämför med 2019.

- Det har inneburit att man inte har kunnat följa sjukdomen, dessutom har man inte kunnat diagnostisera nya med sjukdomen KOL vilket innebär att det finns ett antal människor i Sverige som inte har fått diagnosticerat sin KOL, säger Anders Åkesson, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung till Sveriges Radio Ekot.

Riksförbundet HjärtLung vill nu se en satsning på KOL-vården med fler diagnostiseringar samt att man inför personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för KOL.

Hör hela inslaget i Sveriges Radio: "KOL-sjukvården drabbad under pandemin"