Rekord för Lungmånaden

december 20, 2017

I november genomförde HjärtLung sin årliga kampanj Lungmånaden. Glädjande nog kan vi konstatera att årets månad slog rekord med hela 139 aktiviteter.

Ett stort TACK till alla våra fantastiska föreningar och medlemmar för det arbete ni lade ner under Lungmånaden. Enligt den inrapporterade statistiken ser vi att 93 föreningar var delaktiga och att det genomfördes 139 aktiviteter, vilket är ett nytt rekord.

Till det kan vi lägga att 600 nya personer har hittade vår Facebook-sida bara under november. Som vanligt var våra föreningar aktiva i medlemsvärvningen, vi fick in över 300 intresse-anmälningar om att gå med i HjärtLung.

Genom ditt medlemskap bidrar du till vårt arbete med att ge personer med hjärt- och lungsjukdom ett så bra liv som möjligt. Om du inte redan har blivit medlem kan du läsa mer här om hur man gör. Som medlem får du en rad förmåner:

  • Du får kunskap om din sjukdom och du får stöd att genomföra positiva livsstilsförändringar.
  • Du bidrar till samhällspåverkan för bra vård och omsorg och ett tillgängligt samhälle för personer med hjärt- och lungsjukdom.
  • Du får aktiviteter och erfarenhetsutbyte – i din lokala förening eller i någon av våra grupper på nätet.
  • Du har möjlighet att engagera dig och arbeta ideellt för föreningen.
  • Du bidrar till oberoende patientnära forskning om hjärt- och lungsjukdomar. 
  • Du får medlemsförmåner i form av medlemstidningen Status, försäkringar och rabatter.

 Kom med i gemenskapen och stöd HjärtLung