Handikappförbunden gläds åt slopat sjuklöneförslag

augusti 24, 2016

Regeringen har dragit tillbaka sitt förslag om ett utökat sjuklöneansvar för arbetsgivarna.

- Det gläder oss att regeringen lyssnat på Handikappförbundens och andras kritik, säger Stig Nyman, i ett pressmeddelande.

Regeringsförslaget innebar att arbetsgivarna skulle betala 25 procent av sjukpenningkostnaderna för anställda som varit sjukskrivna i mer än 90 dagar. Förslaget har mött stark kritik från både arbetsgivarhåll och från representanter för patientrörelsen.

Handikappförbunden har varit mycket kritiska till förslaget eftersom man menar att ett utökat sjuklöneansvar för arbetsgivarna skulle skapa ännu tuffare arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättningar.

- Vi vidhåller att en fungerande rehabilitering är den enskilt viktigaste faktorn för en hållbar sjukförsäkring och för minskade sjukkostnader. Det är avgörande att utveckla de redskap som redan finns för den enskilde, att själv ha inflytande över och vara delaktig i sin egen rehabilitering, säger Stig Nyman.

Handikappförbunden, säger i pressmeddelandet att man är i "grunden positiva till regeringens ambition att minska sjukfrånvaron och öka hälsan genom bättre rehabilitering, anpassning och möjligheter till omställning."